Kaivannaisvero otettava käyttöön

Perussuomalaisten Lapin piiri ry:n kannanotto

Julkaisuvapaa: heti

 

Lapin talous nojaa metsään, matkailuun ja malmiin. Kaivannaisteollisuus klustereineen on tulevaisuuden ala sekä vientieurojen tuojana että työllistäjänä.

– Talvivaaran ja Nivalan Hituran ympäristöongelmien myötä asenteet kaivannaisteollisuutta kohtaan ovat koventuneet aiheetta. Poliittisten päättäjien on pidettävä jalat maassa – Suomessa on kymmenkunta kaivosta, jotka ovat hoitaneet ympäristöasiat mallikkaasti, kertoo Rovaniemen kaupunginvaltuutettu Kalervo Björkbacka.

Tällä hetkellä malmikaivoksista paria lukuun ottamatta ovat ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden omistuksessa. Suomi on tällä hetkellä tyytynyt välillisiin hyötyihin, kuten kaivosalan palkkatuloista saataviin veroihin. Muualla maailmassa kaivosyhtiöt maksavat yleisesti rojalteja eli käyttöoikeuskorvauksia, jotka voivat jakaantua valtion, paikallisyhteisön (kunnan) ja maanomistajan kesken. Kaivannaisverot tai rojaltit eivät ole olleet kynnyskysymyksenä kaivannaisyhtiöille. Useassa maassa tällainen vero on käytössä.

Perussuomalaisten Lapin piiri esittää kaivannaisveron käyttöönottamista. Nämä tulot on suunnattava siihen kuntaan missä kaivosalue sijaitsee. Suomen kaivoslain mukaan kaivosalueen maanomistaja saa vuosittain 0,15 % hyödynnetyn malmin arvosta louhintakorvauksena, eräänlaisena rojaltina, sekä 50 € hehtaarilta. Nämä korvaukset ovat riittämättömiä. Yksityisiä maanomistajia on ollut vähän korvauksen piirissä, koska yleensä kaivosyhtiöt nimittäin pyrkivät hankkimaan kaivosalueet omistukseensa, jolloin ne vapautuvat korvauksien maksamisesta. Kehittyneissä rojaltijärjestelmissä käyttöoikeuskorvauksista ei pääse eroon maakaupoilla. Valtiolle ja kunnalle maksettavat vuotuiset rojaltit on tyypillisesti sidottu yhtiön louhimien malmien arvoon tai niistä saatuihin voittoihin.

– Meille perussuomalaisille on tärkeää Lapin kuntien elinvoimaisuuden turvaaminen. Jokainen voi ajatella mitä esimerkiksi Sodankylä, Kittilä tai Meri-Lapin alue olisikaan ilman vastuullisesta kaivannaisteollisuudesta saatuja hyötyarvoja. Kuitenkin kaivannaiskunnille tuleva korvaus louhinnasta on riittämätön ja se tulee saattaa oikeudenmukaiselle tasolle, toteaa Perussuomalaisten Lapin piirin puheenjohtaja Mika Mikkonen.

 

Lisätiedot:
Kalervo Björkbacka, Rovaniemen Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu.
+358 40 060 3020, bjorkbacka@nullmsn.com

 

Mika Mikkonen, Perussuomalaisten Lapin piiri ry:n puheenjohtaja.
+358 46 528 1112, mikamikkonenpalaute@nullgmail.com

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa