Perussuomalaisten Lapin piiri vaatii: Länsi-Pohjan keskussairaala on säilytettävä!

Tiedote 25.10.2020

Perussuomalaisten Lapin piiri vaatii kahden päivystyssairaalan mallin sisällyttämistä Sote-lakipakettiin pysyvästi. Hallituksen päätös mitätöidä Länsi-Pohjan keskussairaalan ulkoistamissopimus uhkaa johtaa sairaalan alasajon alkamiseen välittömästi mitätöinnin tapahduttua. Uhkana on, että sairaalan laitteita ja järjestelmiä ei uusita ja henkilökunta alkaa hakeutua muualle. Lisäksi Länsi-Pohjan alueella koulutetaan hyvinvointialan ammattilaisia. Opintoihin kuuluvat pakolliset työssäoppimisjaksot suoritetaan nyt suurelta osin juuri keskussairaalassa. Tämä on olennainen osa veto- ja pitovoimaa ja tärkeä keino saada työikäinen väestö hakeutumaan alueelle.

Perussuomalaisten Lapin piiri pitää tärkeänä, että myös Länsi-Pohjan keskussairaalasta saadaan erikoissairaanhoidon palveluita myös sote-uudistuksen jälkeen.

Länsi-Pohjan alue on suurteollisuuden keskittymä. Alueella sijaitsee toistakymmentä Seveso III-direktiivin mukaista suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa laitosta ja varastoaluetta. Lisäksi alueen läpi kulkee vaarallisten aineiden kuljetuksia, sekä maanteitä että rautatietä myöten.

Em. syiden johdosta sotelakien yhteydessä tulee siis varmistaa, että yhdenvertainen päivystyssairaalan ja erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus koskee Lapin keskussairaalan lisäksi myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin aluetta.

Perussuomalaisten Lapin piiri ry
Hallitus
044 28 444 75

 

 

 

Kirjoitettu 27.10.2020

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa