Lapin Perussuomalaiset lyttää Keskustan energiapolitiikan

Keskusta on vaatimassa kivihiilen ja turpeen käyttökieltoa ilmastopoliittisiin tavoitteisiin vedoten. Tämä on erityisen tuhoisaa Lapille. Merkittävät hyödyntämättömät turvevarannot omaavalle Lapille on nimittäin tärkeää, että Suomessa linjataan vakaat pitkän aikavälin raamit energiaturpeen tuotannolle ja käytölle. Tällä on suora työllistävä ja hyvinvointia lisäävä vaikutus Lapille. Keskustan linjauksilla ajetaan Lapin taloudelliset kasvun mahdollisuudet alas. Lapin perussuomalaiset pitävät Keskustan linjauksia täysin vastuuttomina.

Huoltovarmuuskeskuskin tylyttää ministeri Tiilikaisen linjauksista turvetuotannon alas ajamisesta. Suomen energiaomavaraisuus tulisi turvata, mutta näillä epäonnistuneilla poliittisilla päätöksillä tuontienergian määrä kasvaa ja samanaikaisesti kotimainen energiantuotanto alasajetaan. Lapin perussuomalaiset muistuttaa, että turvevaroja ei käytetä nyt edes sitä vertaa mitä niitä kasvaa lisää.

Lapin Perussuomalaiset eivät hyväksy myöskään Keskustan ajamaa tuulivoimaan liittyvää tukipolitiikkaa. ”Tuulivoima on varsin tehoton energiantuotantomuoto, tällä hetkellä hallitus jakaa avokätisesti verovarojamme tuulimyllyjen pyörittämiseen”, toteaa Perussuomalaisten Lapin piirin puheenjohtaja Mika Mikkonen. Tuulivoimatukiin tuleekin menemään eri asiantuntijoiden mukaan arviolta yli kolme miljardia euroa veronmaksajien rahoja vuoteen 2030 mennessä.

Lapin Perussuomalaiset antavat sitä vastoin täyden tuen vesivoimalle sekä Kemijärven biotuotantolaitokselle, joka on erittäin merkittävä koko Itä-Lapille. Vastaavanlaiset hankkeet ovat sydämellisesti tervetulleita.

Kotimainen energiatuotanto pitäisi saada Suomessa ja Lapissa uuteen nousuun. Suomen yhteiskunnan tulisi määrätietoisesti vähentää vaihtotasetta kurjistavaa öljyriippuvuutta ja pyrkiä hyödyntämään Suomen omia energiavaroja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Turpeen käyttökiellolla on vakava vaikutus energiaomavaraisuuteemme että taloudelliset ja työllistävät vaikutukset jäävät Lapissa saamatta.

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa